PLC Programming,PC, Scada 및 HMI,Touch

각 종  Maker  PLC  Program  
개발/개선/유지보수, A/S  
Mitsubishi , Omron, LS ,Servo제어
SCADA/HMI 등 산업용 지동제어 / 모니터링 소프트웨서 솔루션 및 온습도 감지 센서 등 자동화 및 모니터링 높은 기술력

----------
Mỗi chương trình Maker Maker PLC
Phát triển / Cải tiến / Bảo trì,
 A / S
Mitsubishi, Omron, LS, điều khiển Servo
SCADA / HMI vv Giải pháp phần mềm kiểm soát / giám sát công nghiệp và cảm biến phát hiện nhiệt độ và độ ẩm cao Tự động hóa và giám sát Công nghệ cao기구 설계 및 조립 

자동화 설비 기구 설계
기구 개발 개선/개조 작업
설비  조립 진행


----------
Thiết kế tự động hóa thiết bị
Thiết bị sửa chữa / phát triển
Tiến độ lắp ráp전기 제어 및 판넬 제작 

자동화 제어반 및 산업용 분전반 분야에서 끊임없는 품질 향상 노력으로 신뢰성 높은 고품질의 제품을 생산하므로써 각종 산업 플랜트,계장제어분야에 우수한 제품을 설계ㆍ공급하고 있으며 전기분야의 산업용 분전반을 표준화 방식에 의해 제작

----------
Chúng tôi sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với chất lượng đáng tin cậy thông qua nỗ lực cải tiến chất lượng liên tục trong bảng điều khiển tự động và bảng phân phối công nghiệp. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các sản phẩm xuất sắc trong các nhà máy công nghiệp và lĩnh vực điều khiển thiết bị khác nhau. Chúng tôi sản xuất bảng phân phối công nghiệp trong lĩnh vực điện bằng phương pháp chuẩn.Plasma Machine  ,
진공 펌프  관리 
이설,SET-UP,CS

Plasma Machine  업무 >
설비 이설 A/S, Set-up,
진공 Pump 관리

----------
Thiết bị lắp đặt A / S, Thiết lập,Quản lý bơm chân không
설비SET-UP 이설 & CS

삼설디스플레이어 설비 이설 삼성 전기 설비 이설  기타 신규 설비 SET-UP, CS등을 진행중이며 많은 경험을 축적함
한국 CS 관리자 와 베트남 직원들의 팀 구성으로 효휼적인 업무 진행  


----------
Tôi có kinh nghiệm với SET-UP của Samaung Display Equipment.Làm việc theo nhóm làm việc theo nhóm CS ở Hàn Quốc và Việt Nam
자동화 설비 Set-up 및  CS

자동화 설비 Set-up 진행, CS  기술

Touch & Scada 제작 및 번역

 Touch , Scada  제작 및 다국어 번역 (한국어,베트남어, 영어) 가능

설비 개발 & 개조

신규 설비 개발 및 노후화 설비 개조 개선

Plasma 

제4기한국 Plasma 설비 베트남 대리점 및 CS 대응 관련 업무

< Plasma Machine  업무 >
설비  A/S, Set-up, 진공 Pump 관리


Wet-Line 

FPCB 공정 관련 Machine 으로 설비 이설, 개조, 프로그램 개선 등
전 공정 관련 설비 업무

각종 Maker 설비의 관련 업무

반자동 ,  JIG  제작

반 자동 설비, Handler 설비, 각종 JIG
제작, 설계 진행