PLC Programming,PC, Scada 및 HMI,Touch

각 종  Maker  PLC  Program  
개발/개선/유지보수, A/S  
Mitsubishi , Omron, LS ,Servo제어
SCADA/HMI 등 산업용 자동제어 / 모니터링 소프트웨서 솔루션 및 온습도 감지 센서 등 자동화 및 모니터링

----------
Mỗi chương trình Maker Maker PLC
Phát triển / Cải tiến / Bảo trì,
 A / S
Mitsubishi, Omron, LS, điều khiển Servo
SCADA / HMI vv Giải pháp phần mềm kiểm soát / giám sát công nghiệp và cảm biến phát hiện nhiệt độ và độ ẩm cao Tự động hóa và giám sát Công nghệ cao기구 설계 및 조립 

자동화 설비 기구 설계
기구 개발 개선/개조 작업
설비  조립 


----------
Thiết kế tự động hóa thiết bị
Thiết bị sửa chữa / phát triển
Tiến độ lắp ráp전기 제어 및 판넬 제작 

제어 판넬 제작, 기계 배선
Robot 제어함 제작
Wet-line 제어함 제작
환경 수처리 제어 함 제작
로컬 배선 시운전 set-up
소규모 컨트롤러 제작

기타 자동 제어 전장 
전장 설계 ,개발
----------
Chúng tôi sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với chất lượng đáng tin cậy thông qua nỗ lực cải tiến chất lượng liên tục trong bảng điều khiển tự động và bảng phân phối công nghiệp. Chúng tôi thiết kế và cung cấp các sản phẩm xuất sắc trong các nhà máy công nghiệp và lĩnh vực điều khiển thiết bị khác nhau. Chúng tôi sản xuất bảng phân phối công nghiệp trong lĩnh vực điện bằng phương pháp chuẩn.


Plasma Machine  ,
진공 펌프  관리 
가스 배관 설치
이설,SET-UP,CS

Plasma Machine  업무 >
설비 이설 A/S, Set-up,
진공 Pump 관리

----------
Thiết bị lắp đặt A / S, Thiết lập,Quản lý bơm chân không
설비SET-UP 이설 & CS

삼설디스플레이어 설비 이설 삼성 전기 설비 이설  기타 신규 설비 SET-UP, CS등을 진행중이며 많은 경험을 축적함
한국 CS 관리자 와 베트남 직원들의 팀 구성으로 효휼적인 업무 진행  


----------
Tôi có kinh nghiệm với SET-UP của Samaung Display Equipment.Làm việc theo nhóm làm việc theo nhóm CS ở Hàn Quốc và Việt Nam
자동화 설비 Set-up 및  CS

자동화 설비 Set-up , CS  

Touch & Scada 제작 

 Touch , Scada  제작 및 다국어 번역 (한국어,베트남어, 영어) 

설비 개발 & 개조

신규 설비 개발 및 노후화 설비 개조 개선 

Plasma 

제4기한국 Plasma 설비 베트남 대리점 및 CS 대응 관련 업무

< Plasma Machine  업무 >
설비  A/S, Set-up, 진공 Pump 관리


Wet-Line , Environment

FPCB 공정 관련 Machine 으로 설비 이설, 개조, 프로그램 개선 등
전 공정 관련 설비 업무, 환경 설비 제어 제작

각종 Maker 설비의 관련 업무 

도금라인 

전장 작업, 전기함, 로컬 배선, Handler 설비